The ultimate playbook to develop brave leaders and courageous cultures. “Daring leadership” is a collection of 4 skills that can 100% be learned. It is learning and practicing what courageous work and difficult conversations are necessary for, as well as daring to open our hearts.

Dare to lead dispels the myths that exist about current, modern working environments and show that true leadership consists primarily of vulnerability, values, trust and resilience.

You can find more information about this book or order this book here.

Het ultieme playbook om dappere leiders en moedige culturen te ontwikkelen. “Daring leadership” is een verzameling van 4 vaardigheden die 100% aan te leren zijn. Het is leren en oefenen waar moedig werk en pittige gesprekken voor nodig zijn, evenals het durven openstellen van ons hart.

Dare to Lead verdrijft de mythes die er over de huidige, moderne werkomgevingen bestaan en laat zien dat echt leiderschap vooral bestaat uit kwetsbaarheid, waarden, vertrouwen en veerkracht.

Meer informatie over het boek of het boek bestellen kan hier. 

Shirzad Chamine onthult hoe je zowel zakelijk als privé je volledige potentieel kunt bereiken.

Positieve Intelligentie (PQ) meet het percentage van de tijd dat jouw brein vóór in plaats van tegen je werkt. De baanbrekende tools en technieken die in dit boek worden aangeboden zijn in de afgelopen jaren steeds verder verfijnd en worden gebruikt om CEO’s en hun teams te coachen en te trainen. Het laat je zien hoe ook jij concrete stappen kunt maken om de kracht van je brein te gebruiken.

Meer informatie over het boek of het boek bestellen kan hier. 

Leiders moeten niet alleen kennis hebben van leiderschap, ze moeten het leiderschap belichamen in tijden van complexiteit en onzekerheid.

Embodied leadership is ontstaan uit somatic coaching en biedt een unieke aanpak door het lichaam naar voren te brengen als pleitbezorger voor het creëren van verandering en transformatie. Taal, actie, gevoel en bedoeling worden bij elkaar gebracht, en het is gebaseerd op de gedachte dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Om het een te laten ontwikkelen, zal aan het ander gewerkt moeten worden.

Meer informatie over het boek of het boek bestellen kan hier.