Somatic Coaching

Inzicht en kennis alleen kunnen niet leiden tot een doorbraak in gedragsverandering. Om diepgaande en blijvende verandering te laten plaatsvinden, moet je een sleutelcomponent opnemen die de meeste coaching weglaat: de intelligentie van het lichaam. Wij noemen dit somatische intelligentie.