De beste resultaten bereik je nooit alleen. Die bereik je met een team.

Dat mensen samen moeten werken, betekent niet automatisch dat zij ook goed samen kúnnen werken. En dat is jammer. Want een goed team is creatiever, werkt sneller en efficiënter en bereikt daardoor vaak betere resultaten.

Tijd voor het team?

Aken en Keulen zijn niet op één dag gebouwd. Ook het ontwikkelen van een goed team kost tijd. En zeg eens eerlijk: hoeveel tijd neem jij, als leidinggevende, HR manager of projectleider, om een topteam te bouwen? Om de ervaring, kennis en kwaliteiten van elk teamlid te benutten? Om elkaar echt te leren kennen, te waarderen en te versterken?

Gaat er een nieuw team van start binnen jouw bedrijf? Doors Open biedt de perfecte kickstart. Merk je dat bestaande teams binnen je organisatie niet goed of niet goed genoeg functioneren? Neem contact op en laat Doors Open helpen om een ijzersterk team te vormen.

De 5 redenen waarom teams falen.

Reden #1

Gebrek aan leiderschap. Lekker makkelijk, om de leider van de groep de schuld te geven? Toch start het hier. Als de leider faalt, zal het team falen.

Reden #2

Ontbreken van gemeenschappelijk belang. Niet iedereen komt met hetzelfde doel naar zijn of haar werk. Voor de één kan dit zijn om geld te verdienen, de ander doet het om zich intellectueel te ontwikkelen, een derde om zich nuttig te voelen. Maar wat is het gemeenschappelijke belang?

Reden #3

Ontwijkend gedrag en het ontbreken van open communicatie. We houden vaak onze mening voor ons. Maar juist door géén feedback te geven ontstaan er op lange(re) termijn vaak grote conflicten die veel lastiger te herstellen zijn.

Reden #4

Concurrentiestrijd. Omgevingen met felle competitie zorgen voor agressie, disfunctie en verspilling. Dit is funest voor de teamprestatie.

Reden #5

Onbegrip voor het perspectief en de persoonlijkheid van de andere teamleden. Binnen teams is er vaak geen begrip voor het perspectief en de persoonlijkheid van de ander. We zijn zo gefocust op onszelf en nemen onze eigen overtuigingen en persoonlijkheid aan als enige waarheid.

Ontwikkeling van een sterk team start hier

De 3 uitgangspunten van Doors Open bij teambuilding

Open communicatie

Eilandjescultuur, roddelen in de pauze, concurrentiestrijd… Het is funest voor het goed laten opereren van teams. Doors Open doorbreekt spanningen en obstructief gedrag binnen het team en zorgt ervoor dat teamleden op een open, eerlijke en constructieve manier met elkaar in gesprek gaan en blijven.

Nieuw perspectief

We zijn vaak zo gefocust op onszelf en nemen onze eigen overtuigingen en persoonlijkheid aan als enige waarheid. Hierdoor worden we blind voor andere invalshoeken of karakters. Dit levert tunnelvisie op, waardoor we mogelijkheden laten liggen en leidt tot onbegrip en conflicten binnen het team. Doors Open leert teams om vanuit een ander perspectief te kijken en zo juist de kwaliteiten van collega’s in te zien.

Balans

Om een team goed te laten functioneren is het cruciaal dat er een goed evenwicht is tussen de individuele behoeften en ambities van elk teamlid en doelstellingen van het team en de organisatieDoors Open weet als geen ander hoe je dit voor elkaar krijgt.

Open, eerlijke en opbouwende communicatie is cruciaal voor sterke teams. Doors Open ontwikkelde een feedFORWARD werkboek, waarmee je de eerste stap kunt zetten.

Een team is niet een groep mensen die samenwerkt. Een team is een groep mensen die elkaar vertrouwt.

Simon Sinek

Succesverhalen

Deze organisaties gingen je voor en maakten samen met Doors Open een succes van hun teams.

De sessie heeft geresulteerd in een effectievere samenwerking binnen het team waarbij er meer inzicht is verkregen in elkaars kwaliteiten om deze op een succesvolle manier in te zetten binnen het team. Dankjewel Suzanne!

Naar aanleiding van het samenvoegen van 2 teams ontstonden er onderhuidse spanningen binnen het nieuwe team. Suzanne heeft gezorgd voor een verbetering van de effectiviteit en kwaliteit van samenwerken. Er wordt weer open en eerlijk met elkaar gecommuniceerd.

Met een no-nonsense aanpak is Suzanne in staat om teams én individuen naar een hoger niveau te brengen.

Meer inspiratie voor teams

Lees onze blogs voor inspiratie over het ontwikkelen van teams